Skip to main content

Enkel och prisvärd bilaffär för alla!

Affärsidé

En affärsidé talar om vad företaget gör och vilket mål man har med verksamheten. Ofta fokuserar affärsidén på hur man vill att kunderna ska uppleva det företaget erbjuder, oavsett om det är tjänster eller produkter. Det är ofta svårt att vara heltäckande när man beskriver en affärsidé. Ett företags verksamhet och sätt att verka mot sin marknad förändras fortlöpande i takt med att marknadens / kundernas efterfråga förändras. Men affärsidén är ändå alltid en riktlinje man skall följa och arbeta utifrån. Affärsidén är också en trygghet för dem som arbetar i verksamheten. Håller man sig till den, eller åtminstone verkar inom dess ramar, är konsekvent och långsiktig i sin verksamhet, bäddar man för en trygg framgång också.

Autoförmedling i Gislaved skall vara en förmedlande länk mellan privatpersoner eller företag som vill göra en enkel och prisvärd bilaffär oavsett om man vill köpa eller sälja en bil. Jämfört med traditionella bilhandeln ska Autoförmedling, tack vare låga omkostnader och hög kompetens, erbjuda en köpande kund en enklare och mer prisvärd affär. Motsvarande skall den kund som förmedlar och säljer sin bil genom oss enkelt erhålla mer pengar för bilen. Genom att erbjuda trygghet i varje affär vinner och vårdar vi alla våra kunder. Vårt uppträdande skapar goda kundrelationer som bäddar för flera lyckade uppdrag.